KIA Nha Trang

Giới thiệu chung về KIA Nha Trang tại Khánh Hòa

TỔNG QUAN KIA NHA TRANG Kia Nha Trang - Công ty CP ô tô Trường Hải (THACO) là một trong những đại lý đạt tiêu chuẩn 3S của Tập đoàn Kia Motor, thuộc chuỗi hệ...

03/08/2017