Liên hệ

Hyundai Nha Trang

Địa chỉ: 1.18C đường 23/10, TP. Nha Trang – Khánh Hòa, Phường Ngọc Hiệp

Điện thoại: 0935.800.993

Email: doanminhthien2611@gmail.com

Website: https://hyundainhatrangvn.com

Fanpage: http://facebook.com/hyundaimt/

Bản đồ